MobileHome

1.Όροι Εξυπηρέτησης
1.1. Αποδοχή όρων
Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο e-shop της MobileHome και θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους Όρους Εξυπηρέτησης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop της MobileHome. Το e-shop της MobileHome διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Εξυπηρέτησης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Πελάτες του e-shop της MobileHome, γίνονται όσοι εγγράφονται από την επιλογή "Αποκτήστε Λογαριασμό! ΕΓΓΡΑΦΗ".
1.2. Περιγραφή της υπηρεσίας
Το e-shop της MobileHome, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί ΜΙΑ φορά, στην ιστοσελίδα του e-shop.
Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Όνομα Χρήστη ( user name ) και Κωδικός Χρήστη ( password ) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Να δει τα περιεχόμενα του Καλαθιού Αγορων του στο e-shop. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, για τα οποία ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το username και το password) είναι δυνατή η επισκόπηση, ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) των περιεχομένων τους.
  • Να δει τις όλες τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει.
  • Να δει παλιές παραγγελίες.
  • Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

1.3. Στοιχεία Πελάτη
1.3.α. Κατά την εγγραφή Πελάτη στο e-shop της MobileHome, η οποία είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της MobileHome, ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα ή επωνυμία εταιρίας, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση e-mail. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη.
1.3.β.Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:
a. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα
b. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
H συλλογή των προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι απαραίτητη ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλαδή να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λ.π.
1.3.γ. Η MobileHome, δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το web site μας.
O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων της MobileHome, όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του, εφόσον:
a. έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της MobileHome
b. δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την MobileHome .
1.4. Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης του e-shop της MobileHome, υποχρεούται :
1.4.α. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop της MobileHome, για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της MobileHome, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
1.4.β.Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του e-shop της MobileHome
1.4.γ. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η MobileHome, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
1.4.δ. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session). Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες της MobileHome. Επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ την MobileHome μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mobilehome.grγια οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.
1.4.ε. Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του e-shop της MobileHome.
1.5. Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, στο παρόν, αναγραφόμενους όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το e-shop της MobileHome δεν φέρει ευθύνη απέναντι στο Πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.
1.6. Προϊόντα και πληροφορίες - Ευθύνη της MobileHome.
1.6.α. H MobileHome, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο Πελάτη, από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του e-shop προερχόμενη, από απώλεια, ή καθυστέρηση λήψης, ή μη λήψης, ή αλλοίωση Δεδομένων.
1.6.β. Οποιεσδήποτε Δικαστικές ή Εξώδικες διαφορές απορρέουσες απο τις Συμβάσεις που συνάπτονται ή τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί, αφορούν αποκλειστικά τους εκάστοτε νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας.
1.6.γ. H MobileHome, δεν υποχρεούται εγκατάστασης των προϊόντων του e-shop.

 

  1. Όροι Συνεργασίας

2.1.Παραγγελίες - Παράδοση.
2.1.α. Τοποθέτηση Παραγγελίας. Μία παραγγελία οριστικοποιείται με το πάτημα του κουμπιού "ολοκλήρωση παραγγελίας". Με την ενέργεια αυτή, το κατάστημα ενημερώνεται για την τοποθέτηση νέας παραγγελίας και για τα στοιχεία αυτής (αριθμός παραγγελίας, προϊόντα, ποσότητες, αξία, στοιχεία πελάτη, στοιχεία αποστολής) ενώ παράλληλα ενημερώνεται και το Πελάτης με τις παραπάνω πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Με το πάτημα του κουμπιού ‘’ολοκλήρωση παραγγελίας’’ εκχωρείται στην παραγγελία ένας μοναδικός αριθμός μέσω του οποίου είναι προσβάσιμη από τον Πελάτη και το Κατάστημα.
2.1.β. Κόστος παραγγελίας. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές συν τον Φ.Π.Α. ο οποίος αναλογεί, ποσά τα οποία αναγράφονται για κάθε προϊόν του καταστήματος, συν το κόστος μεταφορικών. Ο Πελάτης τιμολογείται από το κατάστημα για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του.
2.1.γ. Παράδοση της παραγγελίας. Η έγκαιρη και ορθή παράδοση της παραγγελίας που έχει τοποθετήσει ο Πελάτης στο Κατάστημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει το Πελάτη με e-mail ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας.
2.1.δ. Διαθεσιμότητα προϊόντων. Η MobileHome δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη διαθεσιμότητα προϊόντων που παρουσιάζονται στις σελίδες, οφείλει δε σε τέτοια περίπτωση να ενημερώσει τον Πελάτη. Η MobileHome δεν ευθύνεται έναντι των Πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την καθυστέρηση αποστολής της παραγγελίας, εκτός κι αν έχει γίνει συμφωνία συγκεκριμένης ημερομηνίας παράδοσης μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή η ενημέρωση γίνεται γραπτώς. Αν δεν έχει γίνει επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος και της ημερομηνίας παράδοσής του, η εταιρεία MobileHome δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη εκτέλεση της παραγγελίας. Με τον όρο "εκτέλεση" εννοείται η παράδοση του προϊόντος στην εταιρεία μεταφοράς.
2.2.Προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται από εμάς με μοναδικό σκοπό τη δική σας εξυπηρέτηση. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προσωπικά σας δεδομένα να δοθούν σε άλλες εταιρίες χωρίς την άδειά σας.
2.3.Ασφάλεια
Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον με κρυπτογράφηση.
2.4.Ακύρωση παραγγελίας
Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας θα πρέπει να στείλετε email στο info@mobilehome.gr . Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρετε μόνο πριν την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Μετά την εκτέλεση(αποστολή) της παραγγελίας δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

2.5.Τρόπος πληρωμής
Για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας το e-shop διαθέτει τις ακόλουθες επιλογές τρόπου πληρωμής

  • μέσω Paypal, με λογαριασμό σας στο Paypal και με πιστωτικές κάρτες.
  • με Αντικαταβολή (πληρωμή με τη παράδοση) του εξοπλισμού (προσωρινά μη διαθέσιμο)
  • με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Η παραγγελία θα επικυρωθεί με την ολοκληρωση της μεταβίβασης ολόκληρου του ποσού της παραγγελίας, (εκτός αν άλλως είχε συμφωνηθει εκ των προτέωρω

 

  1. Αποστολή και Επιστροφή

3.1. Τρόπος αποστολής
Για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας το e-shop διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους αποστολής : Α) courier, B) Απλό ταχυδρομείο
Η επιλογή της εταιρείας μεταφοράς γίνεται από την MobileHome. Ο χρόνος αποστολής για την Ελλάδα είναι από τρεις εργάσιμες έως 10 ημέρες για δε την Κύπρο είναι περίπου 10-12 ημέρες, πάντα ανάλογα με την διαθεσιμότητα είτε στις αποθήκες μας είτε στον κατασκευαστή..
Το κόστος αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος.

Πελάτες εκτός της Ελλάδας ή της Κύπρου ή πελάτες που επιθυμούν τα αγαθά να αποσταλούν σε προορισμό εκτός Ελλάδας ή Κύπρου μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία στο Info@mobilehome.gr για να  ενημερωθούν για το κόστος της υπηρεσίας.
3.2. Τιμές Προϊόντων
Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
3.3. Επιστροφές Προϊόντων
Επιστροφή μέρους της παραγγελίας του πελάτη ή επιστροφή ολόκληρης της παραγγελίας γίνεται αποδεκτή σε περίπτωση που η MobileHome, εκτέλεσε λάθος παραγγελία ή λάθος προϊόν. Στη περίπτωση αποστολής ελαττωματικού υλικού, αυτό μπορεί να επιστραφεί πίσω στην MobileHome. Παρακαλώ όπως έρθετε άμεσα σε επαφή μαζί μας, μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος στο e-mail: info@mobilehome.gr ή/και τηλεφωνικής σας επικοινωνίας και αναφοράς του συγκεκριμένου συμβάντος. Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας θα σας ενημερώσει και θα σας καθορίσει τον καλύτερο και καταλληλότερο τρόπο για σας ώστε να παραλάβετε ένα πλήρες λειτουργικό προϊόν.
Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η αποδοχή της επιστροφής είναι στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.
3.4. Εγγύηση προϊόντων
Η εγγύηση των προϊόντων είναι αυτή που παρέχεται από τον κατασκευαστή.
3.5. Επιστροφή χρημάτων
Γίνεται μόνο εάν η MobileHome αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
3.6. Επικοινωνία με το Κατάστημα
Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το e-shop της MobileHome στο οποίο έχει τοποθετήσει παραγγελία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα Επικοινωνία του Καταστήματος.
Στην περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ότι, οι αναγραφόμενες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της MobileHome, είναι ελλιπείς ή / και λανθασμένες ή οι αναγραφόμενες πληροφορίες σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η περιγραφή και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, οι χρεώσεις και ο τρόπος πληρωμής είναι ελλιπή, παραπλανητικά ή ψευδή, μπορεί να επικοινωνήσει με το e-shop της MobileHome στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mobilehome.gr